szerk.: Mezey Barna; Bódiné Beliznai Kinga; Homoki Nagy Mária; Horváth Attila; Kabódi Csaba; Király Tibor; Lőrincz József; Máthé Gábor; Mezey Barna; Révész T. Mihály; Stipta István; Zlinszky János: Magyar jogtörténet
könyv Magyar jogtörténet

Osiris Kiadó, 2007

A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az U...

15%
14.52 € 12.35 €
Mezey Barna; Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet
könyv Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet

Osiris Kiadó, 2003

A kötet végigkíséri Európa alkotmánytörténetét a kezdetektől, vagyis a vérségi alapú politikai szerveződésektől a modern parlamentáris de...

Előjegyezhető
Mezey Barna: A magyar jogtörténet forrásai
könyv A magyar jogtörténet forrásai

Osiris Kiadó, 2006

A magyar történelem hű tanúi a jog legkülönfélébb formában megjelenő dokumentumai: a törvények, a privilégiumok, a statútumok, a különböz...

Előjegyezhető
Mezey Barna: Régi idők tömlöcei
könyv Régi idők tömlöcei

Rubicon-Ház Bt., 2010

A bün­te­tés egy­idős az em­be­ri tár­sa­da­lom­mal. Ugyanis va­la­mennyi em­be­ri kö­zös­ség alap­ve­tő ér­de­ke, hogy a bel­ső ko­hé­zi...

5%
12.93 € 12.29 €
Mezey Barna: Eckhart Ferenc emlékkönyv
könyv Eckhart Ferenc emlékkönyv

Gondolat Kiadói Kör, 2004

Eckhart Ferenc (1885-1957), a magyar jogtörténet-tudomány meghatározó egyénisége volt. Eckhart hagyatéka előtt tisztelegnek ezzel a kötet...

Előjegyezhető
Mezey Barna: Bor és jogtörténet
könyv Bor és jogtörténet

Gondolat Kiadói Kör, 2011

Jogtörténeti értekezések. A bor az emberi társadalom egyik jellegzetes kísérője, mint alkoholos ital, de úgy is mint egy sajátos kultúra ...

Előjegyezhető
Mezey Barna: Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele
könyv Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele

2009

A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban A kötet a Rákóczi-szabadságharc egy eleddig kevéssé vizsgált terrénumával f...

Előjegyezhető
Mezey Barna: A börtönügy a 17-19. században
könyv A börtönügy a 17-19. században

Gondolat Kiadói Kör, 2018

A 16-17. század nagy társadalomformáló folyamatai és mozgalmai, a reformáció, az ipari fejlődés, a kereskedelem kiszélesedése, a polgári ...

15%
18.79 € 15.98 €
Mezey Barna: Magyar Alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban
könyv Magyar Alkotmány- és közigazgatás-történet a polgári korban

ELTE Eötvös Kiadó, 2013

A Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet a polgári korban című könyv elsősorban az ELTE ÁJK Igazságügyi igazgatás szakának hallgatói s...

5%
14.58 € 13.86 €
Mezey Barna: A magyar országgyűlés történetének képeskönyve
6.16 € - 6.19 €
Mezey Barna: Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele
antikvár Öszve-szövetkeztetett Szövetségünknek kötele

Gondolat Kiadó, 2009

A jogalkotás alkotmányos keretei a Rákóczi-szabadságharcban A kötet a Rákóczi-szabadságharc egy eleddig kevéssé vizsgált terrénumával f...

13.27 €
Mezey Barna: A magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény)
13.27 €
Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet (2. átdolgozott, javított kiadás)
antikvár Magyar alkotmánytörténet (2. átdolgozott, javított kiadás)

Osiris Kiadó, 1998

Az alkotmány történeti felfogása, mely nem a kartális megfogalmazódáshoz köti a constitutiót, hanem az állami élet szerves fejlõdésében k...

4.77 €
Mezey Barna: A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban 1422-1985
1.83 € - 4.61 €
Mezey Barna: Hatalommegosztás és jogállamiság
antikvár Hatalommegosztás és jogállamiság

Osiris Kiadó, 1998

12.56 €
Mezey Barna: Eckhart Ferenc emlékkönyv
antikvár Eckhart Ferenc emlékkönyv

Gondolat Kiadói Kör, 2004

Eckhart Ferenc (1885-1957), a magyar jogtörténet-tudomány meghatározó egyénisége volt. Eckhart hagyatéka előtt tisztelegnek ezzel a kötet...

20.38 €
Mezey Barna: A magyar polgári börtönügy kezdetei
antikvár A magyar polgári börtönügy kezdetei

OSIRIS - SZÁZADVÉG, 1995

13.58 € - 13.92 €
Mezey Barna: Régi idők tömlöcei - Büntetések, börtönök, bakók
antikvár Régi idők tömlöcei - Büntetések, börtönök, bakók

Rubicon-Könyvek, 2010

A bün­te­tés egy­idős az em­be­ri tár­sa­da­lom­mal. Ugyanis va­la­mennyi em­be­ri kö­zös­ség alap­ve­tő ér­de­ke, hogy a bel­ső ko­hé­zi...

9.28 € - 10.80 €
Mezey Barna: Képviselet és alkotmány a középkori Európában
antikvár Képviselet és alkotmány a középkori Európában

Rejtjel Kiadó, 1998

A kötet tartalma: Állam, jog, alkotmány; Az európai állam születése; A középkori alkotmány elemei; Európai régiók; A rendi alkotmány; Mag...

4.30 € - 6.19 €
Mezey Barna: Magyar jogtörténet
antikvár Magyar jogtörténet

Osiris Kiadó

1.83 € - 3.38 €
Mezey Barna; Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet
antikvár Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet

Osiris Kiadó, 2003

A kötet végigkíséri Európa alkotmánytörténetét a kezdetektől, vagyis a vérségi alapú politikai szerveződésektől a modern parlamentáris de...

15.43 € - 18.53 €
szerk.: Mezey Barna; Bódiné Beliznai Kinga; Homoki Nagy Mária; Horváth Attila; Kabódi Csaba; Király Tibor; Lőrincz József; Máthé Gábor; Mezey Barna; Révész T. Mihály; Stipta István; Zlinszky János: Magyar jogtörténet
antikvár Magyar jogtörténet

Osiris Kiadó

A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az U...

3.56 € - 5.88 €
Mezey Barna: Jogtörténeti előadások I.
antikvár Jogtörténeti előadások I.

Tankönyvkiadó, 1991

6.77 €