Klasszika-filológia kategória könyvei

Platón: Prótagorasz
könyv Prótagorasz

Atlantisz Könyvkiadó, 2007

Mi az, már megint szofisták? Nem ér rá az úr! Platón műveinek kommentált Atlantisz-összkiadása az utóbbi évtizedek klasszika-filológiai k...

23%
5.56 € 4.29 €
Hegyi Dolores: Görög vallástörténeti chrestomathia
könyv Görög vallástörténeti chrestomathia

Osiris Kiadó, 2003

E forrásgyűjtemény a Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe című kötet tanulmányozásához kíván segítséget nyújtani a különbö...

23%
7.28 € 5.61 €
Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
könyv Vergilius harmadik évezrede

Gondolat Kiadói Kör, 2010

A 20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán válto...

23%
7.93 € 6.11 €
Michael von Albrecht: A római irodalom története I.
könyv A római irodalom története I.

Balassi Kiadó, 2003

Michael von Albrecht A római irodalom története című kétkötetes munkája a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 6. század elejéig fogja át a latin...

23%
12.34 € 9.51 €
Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás
könyv Sisakrostély-hatás

PESTI KALLIGRAM KFT., 2007

„Jó ideje szeretném már azt hinni: lassan sikerül majd búcsút intenem a Szellemnek...” Vajda Mihály tanulmánykötete a gondolkodásunkat ál...

23%
8.52 € 6.57 €
Cajus Plinius Secundus: Panegyricus Traianus császár dicsőítése
könyv Panegyricus Traianus császár dicsőítése

Lectum Kiadó, 2006

Caius Plinius Caecilius Secundus Panegyricusa előszor jelenik meg könyv formájában magyar nyelven. A szerző irodalmi leveleinek köszönhet...

23%
4.41 € 3.40 €
Mózer Ibolya: Európa gyökerei
könyv Európa gyökerei

Holnap Kiadó, 2003

Horatius szerint a rómaiak a görög kultúra folytatóinak tekintették magukat. Véleménye szerint a barbár latinok a görög művészeten okulva...

23%
8.52 € 6.57 €
Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről
könyv A kötelességekről

Históriaantik Könyvesház, 2013

Pest Hartleben, 1857 - Hasonmás kiadás Historiaantik Könyvesház Kiadó. Ez az a fordítás, melyről Kazinczy Ferencz így nyilatkozik: Kovász...

23%
11.45 € 8.82 €
Aulus Gellius: Attikai éjszakák I-II.
könyv Attikai éjszakák I-II.

Históriaantik Könyvesház, 2013

I-IX. könyv. fordították: Barcza József, Soós József. - Budapest, 1905 - Frankilin Társulat 336, 394 p. - Hasonmás kiadás

23%
24.96 € 19.22 €
Mayer Gyula (szerk.) Török László: Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen
könyv Janus-arcok - összegyűjtött tanulmányok, recenziók, fordítások, kommen

Typotex Kiadó, 2008

Török László (1962) annak az immár középkorú filológusnemzedéknek a tagja, mely a latin filológia legkiválóbb, nemzetközi rangú hazai kép...

23%
8.22 € 6.33 €
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban
könyv Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban

Lectum Kiadó, 2012

A Lex Baiuvariorum a kora középkori Bajorország jogtörténetileg legfontosabb és legkorábbi forrása. E törvénykönyv latin szövegét és magy...

23%
14.69 € 11.32 €
Textológia - filológia - értelmezés
könyv Textológia - filológia - értelmezés

Dupress, 2015

Hogyan jönnek létre a magyar irodalmi klasszikusok szövegkiadásai? Milyen megoldásokat kíván Arany János, Kazinczy és Kölcsey műveinek sa...

23%
8.52 € 6.57 €
L. Varga Péter: Az értelem rácsai
könyv Az értelem rácsai

PRAE.HU Kft., 2014

Az utóbbi években a hazai irodalomtudományos diskurzusban is mind nagyobb jelentőségre tett szert annak belátása, hogy az értelemképzés m...

23%
7.34 € 5.66 €
Sík Eszter: Az antikvitás irodalmából
könyv Az antikvitás irodalmából

Holnap Kiadó, 1993

Az ókor irodalmából készült válogatás.

23%
4.41 € 3.40 €
Kebes: Az élet képe Kebestől
könyv Az élet képe Kebestől

Históriaantik Könyvesház, 2013

Görögből fordította Toldy István - Pest, 1860. Emich Gusztáv kiad. - Hasonmás kiadás

23%
11.45 € 8.82 €
Kardos Tibor: Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)
antikvár Jagello-kori humanizmusunk néhány elvi kérdése tárgyában (Válasz Gerézdi Rabán cikkére)

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

1959

2.84 €
Császár A.; Halász R.; Ligárt A.; Lukácsová M.: Filológiai tanulmányok
antikvár Filológiai tanulmányok

Tordai Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

Plectrum, 2008

Négy terjedelmes tanulmány a kortárs irodalomról, illetve irodalomelméletről: Császár Andrea: A posztmodern értelmezései angolszász–magy...

6.26 €
James Dr. Gow: Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)
antikvár Görög és római állami régiségek (segédkönyv az irodalmi és művelődés-történeti tanításhoz)

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger-Féle Könyvkeresk., 1890

1.59 €
Ney Ferenc: Ifjúsági színművek
antikvár Ifjúsági színművek

Könyv és Könyv Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Lampel Rt., 1884

18.55 €
G. H. Niepoort: Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio
antikvár Rituum, qui olim apud romanos obtinuerunt, succincta exsplicatio

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tyrnaviae, 1765

67.38 €
Bárány Gerő: Útközben (gondolattöredékek)
antikvár Útközben (gondolattöredékek)

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927

4.28 €
Tóth István: Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)
antikvár Szívvel, szóval, tiszta ésszel (válogatás középkori latin nyelvű...)

Pápaszem Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Szent István Társulat, 2001

5.41 €
Plutarchos: Caesar élete (Officina könyvtár 30.)
antikvár Caesar élete (Officina könyvtár 30.)

Officina Nyomda És Kiadóváll., 1943

2.10 € - 2.24 €
Carl Ludwig Roth Th. Dr. (ford.): P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)
antikvár P. Cornelius Tacitus Werke 1-7 kötete egybekötve (Gótbetűs)

Vértesi Antikvárium Bt.

közepes állapotú antikvár könyv

Stuttgart, 1861

Deutsch mit Erläuterungen, Rechtfertigungen und geschichtlichen Supplementen. Band 1-7 in einem Band.

11.06 €
Homeri Iliadis (Epitome)  Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)
antikvár Homeri Iliadis (Epitome) Iliadis XI-XXIV. + Demosthenis Orationes Vol. I. Pars I. - Orationes I-XVII. (2 klasszikus mű egyben)

Antikvár Könyvkínáló

viseltes állapotú antikvár könyv

Vindobonae, 1882

Latin - ógörög - Ismertető: 1. - Epitome Francisci Hocheggeri - In usum scholarum - Iterum edidit Augustinus Scheindler - 2. - Kiadás...

16.58 €
Dr. Acsay István: Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...
antikvár Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból rögtönzött fordítások...

Studió Antikvárium Kft

jó állapotú antikvár könyv

Lampel R. Könyvkereskedés, 1914

8.25 €
Dr. Mihály István (ford.): C. Cornelius Tacitus évkönyvei.
antikvár C. Cornelius Tacitus évkönyvei.

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert

5.69 €
P. Cornelii Taciti: Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.
antikvár Germania - Agricola - Dialogus de oratoribus Tom. II. Fasc. II.

Buda-Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Lipsiae, 1914

2.71 €
L. Annaeus Seneca: Vigasztalása Marciához
antikvár Vigasztalása Marciához

Tordai Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Ráth Mór, 1858

Fordította Zsoldos Ignácz

17.44 €
Horatius Q. Flaccus: Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.
antikvár Q. Horatii Flacci Opera. H. Satirae et Epistulae.

Mondat Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., 1904

Bevezetésekkel s tárgyi magyarázatokkal ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly

9.09 €
Kardos Tibor: A magyarság antik hagyományai
antikvár A magyarság antik hagyományai

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1942

5.69 €
Hegyi Dolores: A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)
antikvár A görög városállamok Kr.e. 403 és 338 között (Miskolci Parthenon-tan.)

ÁRPÁD ANTIKVÁRIUM

jó állapotú antikvár könyv

MBE Nagy Lajos Magánegyetem, 1992

7.08 €
Dr. Balogh Ányos: Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Corn. Tacitus műveiből

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

1.70 €
Márton Jenő: A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)
antikvár A római nemzeti irodalom története (második, jav. kiad.)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Stampfel-féle Könyvkiadó, 1905

8.18 €
Zsámboki Gyula: A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése
antikvár A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése

Bagolyfészek Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1911

66 képpel

8.18 €
Vízkelety András: Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr
antikvár Mittelalterliche lateinische handschriften-fragmente in Győr

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Balassi Kiadó, 1998

8.52 €
Péterfy Jenő: A három görög tragédia-költő
antikvár A három görög tragédia-költő

Weöres Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1898

4.10 €
Eggenberger J. És Fia: Hellen classicusok magyar fordításokban III.
antikvár Hellen classicusok magyar fordításokban III.

Diana Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Eggenberger J. És Fia, 1847

Párhuzamos életrajzok Plutarchból

24.67 €
Dr. Balogh Ányos - Dr. Oszvald Arisztid: Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből
antikvár Szemelvények P. Cornelius Tacitus műveiből

Betû Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Szent István-Társulat, 1942

1.70 €
Tompek Lászlóné: Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája
antikvár Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1983

2.02 € - 9.81 €
Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről
antikvár Hereditas Graeco-Latinitatis - Tempora Mutantur - Tanulmányok az időről és a bűnről

Méliusz Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

DEBRECENI EGYETEM, 2015

21.22 €
Dr. Sebestyén Károly: A római irodalom története
antikvár A római irodalom története

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lampel Róbert, 1902

3.29 €
Magyar Helikon: Agyagtáblák üzenete
antikvár Agyagtáblák üzenete

Pápaszem Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Magyar Helikon, 1963

4.85 €
Fehér Bálint: Cicero de Signis-A gimnázium és reálgimnázium VII. osztálya számára
5.30 € - 5.58 €
Hoffmann Zsuzsanna szerk.: A nyolcvanéves Maróti Egon tiszteletére
antikvár A nyolcvanéves Maróti Egon tiszteletére

Központi Antikvárium Kft.

jó állapotú antikvár könyv

Lectum Kiadó, 2007

"Csak az örök érték modern, akár ha ezer éves is" - vallja Maróti Egon professzor, akinek nyolcvanadik születésnapja tiszteletére jelent ...

12.77 €
Magyar Helikon: Epheszoszi Xenophón/Anthia és Habrokomész
antikvár Epheszoszi Xenophón/Anthia és Habrokomész

Eiffel Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

2.86 €
Rajsli Ilona: Délvidéki nyelvemlékeink I. - Nyelvtörténeti tanulmányok
antikvár Délvidéki nyelvemlékeink I. - Nyelvtörténeti tanulmányok

Tûzõr Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Szerkesztői Kiadás, 1994

14.15 €
Geréb József (ford.): Herodotos történeti könyvei II.kötet IV-VI.könyv (Görög és latin remekírók)
antikvár Herodotos történeti könyvei II.kötet IV-VI.könyv (Görög és latin remekírók)

Poéta Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Franklin-Társulat, 1893

8.21 €
Szabó György: Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)
antikvár Apró cseppekből lesz a zápor- Latin nyelvű szállóigék és aforizmák a közép- és újkorból (dedikált)

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Kolozsvár, 1982

5.67 €
Dr. Szabó János: Theophrastus Paracelsus mikrokosmos- és makrokosmos- elméletének hatása Goethe Faustjára
antikvár Theophrastus Paracelsus mikrokosmos- és makrokosmos- elméletének hatása Goethe Faustjára

Pestszentlõrinci antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Debreceni Református Kollégium, 1938

14.17 €
Therophrasztosz: Jellemrajzok
antikvár Jellemrajzok

Szentendre Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Európa Könyvkiadó, 1982

5.35 €
vitéz Rédei Gerő (összeáll.): Fordításgyűjtemény a latin klasszikusokból
antikvár Fordításgyűjtemény a latin klasszikusokból

Vértesi Antikvárium Bt.

jó állapotú antikvár könyv

Egri Nyomda Rt., 1929

8.52 €
Dávid István (szerk.): Cicero de imperio cn. Pompeii (de lege manilia) pro p. sulla, pro p. sestio I-II.
antikvár Cicero de imperio cn. Pompeii (de lege manilia) pro p. sulla, pro p. sestio I-II.

A Hely Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.T., 1922

5.70 €
M.L. West: Szövegkritika és szövegkiadás
antikvár Szövegkritika és szövegkiadás

Nosztalgia Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Typotex Kiadó, 1999

Ha ókori szöveget vesz kezébe az olvasó, még akkor sem lehet biztos abban, hogy valóban "eljut" hozzá a szerzői üzenet, még ha történetes...

6.83 €
Tóth István (szerk.): Magyar nyelvhelyesség - Dedikált
antikvár Magyar nyelvhelyesség - Dedikált

Németvölgyi Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Tankönyvkiadó, 1983

2.84 €