HVG-Orac Kft. kiadó termékei

Kecskés András, Halász Vendel, Bujtár Zsolt: Tőzsdeuniverzum
könyv Tőzsdeuniverzum

HVG-Orac Kft., 2019

Világszerte egyre nagyobb hangsúlyt nyernek a tőzsdei és értékpiaci viszonyok, és így az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozás is. A hazai ...

15%
53.18 € 45.21 €
Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
könyv Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások

HVG-Orac Kft., 2019

Egy új perrend bevezetése minden esetben jelentős kihívás elé állítja a jogalkalmazókat. Különösen a hatálybalépést követő első időszakba...

15%
15.64 € 13.30 €
Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.
könyv A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.

HVG-Orac Kft., 2019

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző kiadása 2016. októberi lezárással dolgozta fel a joganyagot és a bírói gyakorlatot...

15%
56.31 € 47.87 €
Jóri András, Bártfai Zsolt, Hári Anita, Soós Andrea Klára: A GDPR magyarázata
könyv A GDPR magyarázata

HVG-Orac Kft., 2018

2018 májusától kell alkalmazni az EU új adatvédelmi rendeletét, amely a nemzeti adatvédelmi jogokat felváltva immár az EU egész területén...

15%
30.66 € 26.07 €
Szerk.: Lamm Vanda: Emberi jogi enciklopédia
könyv Emberi jogi enciklopédia

HVG-Orac Kft., 2018

Az emberi jogok államon belüli és nemzetközi védelme a második világháború után indult soha nem látott fejlődésnek; nem utolsósorban anna...

15%
31.28 € 26.59 €
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
könyv A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

HVG-Orac Kft., 2018

"Jó szívvel és teljes szakmai meggyőződésemmel ajánlom a polgári perjog területén tevékenykedő kollégáknak és minden, minőségi törvénymag...

15%
62.56 € 53.18 €
Bánáti János, Dr. Belegi József, Dr. Belovics Ervin, Dr. Erdei Árpád, Farkas Ákos, Kónya István: A büntetőeljárási törvény magyarázata
könyv A büntetőeljárási törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2018

A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra ...

15%
46.92 € 39.89 €
Gál Judit, Juhász László, Mika Ágnes: Társasági jogi perek 2018
könyv Társasági jogi perek 2018

HVG-Orac Kft., 2018

"A könyv avatott szerzői rendkívül alaposan ismertetik a társasági jogi tárgyú, azzal szorosan összefüggő pereket. Teljes körűen taglaljá...

15%
25.03 € 21.28 €
Wellmann György (szerk.): Polgári jog - Kötelmi jog Első és Második Rész
könyv Polgári jog - Kötelmi jog Első és Második Rész

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jo...

15%
18.77 € 15.96 €
Wellmann György (szerk.): Polgári jog - Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész
könyv Polgári jog - Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakor...

15%
25.03 € 21.28 €
B. Szabó Gábro, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés
könyv A bizalmi vagyonkezelés

HVG-Orac Kft., 2018

Az új Polgári Törvénykönyvben a megbízási típusú szerződések körében került szabályozásra a bizalmi vagyonkezelési szerződés. Az új Ptk. ...

15%
25.03 € 21.28 €
Wellmann György (szerk.): Polgári Jog - Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog
könyv Polgári Jog - Bevezető és záró rendelkezések, az ember mint jogalany, öröklési jog

HVG-Orac Kft., 2018

harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket...

15%
12.52 € 10.65 €
A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban
könyv A választási rendszerek egyes intézményei az uniós országokban

HVG-Orac Kft., 2018

"A kötet rendkívül informatív, a kutatóközösség célja az volt, hogy bemutassa az uniós országok parlamenti választási rendszerének szabál...

15%
15.64 € 13.30 €
Polgári jog III/VI.
könyv Polgári jog III/VI.

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A korábbi családjogi törvény rendelkezései bekerültek - számos ponton módosult tartalommal - a ...

15%
18.77 € 15.96 €
Simon Károly László: Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül
könyv Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül

HVG-Orac Kft., 2018

Napjainkban a családjogi viták sem maradnak országhatárokon belül, hanem több állam jogrendszerének érintettségét eredményezik, az egykor...

15%
18.77 € 15.96 €
A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások
könyv A Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások

HVG-Orac Kft., 2018

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy ...

15%
23.43 € 19.92 €
Polgári jog II/VI.
könyv Polgári jog II/VI.

HVG-Orac Kft., 2018

harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A 2013. évi V. törvény, a Ptk. egy újításával, a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános ...

15%
25.03 € 21.28 €
Polgári jog IV/VI.
könyv Polgári jog IV/VI.

HVG-Orac Kft., 2018

Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás A kommentár negyedik kötete a birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követ...

15%
12.52 € 10.65 €
Chronowski Nóra, Vincze Attila: Magyar alkotmányosság az európai integrációban
könyv Magyar alkotmányosság az európai integrációban

HVG-Orac Kft., 2018

Az alkotmányosság és az európai integráció viszonyrendszere időről időre új jogi kérdéseket vet fel. Míg a korábbi kiadást a lisszaboni s...

15%
16.89 € 14.36 €
Kiss Gábor: A társasházi törvény magyarázata
könyv A társasházi törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2017

A kézikönyv a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény ismertetésére vállalkozik. A kommentár műfajából adódóan részletesen bemuta...

15%
18.77 € 15.96 €
Petrik Ferenc (Szerk.): A közigazgatási eljárás szabályai II.
könyv A közigazgatási eljárás szabályai II.

HVG-Orac Kft., 2017

A közigazgatási per 2018-tól többé már nem egy különleges eljárás a polgári perek rendszerében, kikerül ugyanis a Pp.-ből, és külön kódex...

15%
28.15 € 23.93 €
Bisztriczki László; Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata
könyv A szabálysértési törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2017

A 2017 MÁJUSÁIG HATÁLYBA LÉPETT MÓDOSÍTÁSOKKAL, A LEGÚJABB BÍRÓI GYAKORLATTAL Bár alig több mint öt éves az "új" szabálysértési törvé...

15%
24.71 € 21.01 €
Lőrincz György: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
könyv A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

HVG-Orac Kft., 2017

"E könyv alapvető célja, hogy a lehető legrészletesebben, gyakorlati példák bemutatásával bővítse a jogkereső közönség tárgybeli ismerete...

15%
23.46 € 19.95 €
Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés és a trust
könyv A bizalmi vagyonkezelés és a trust

HVG-Orac Kft., 2017

Az új Ptk. hatálybalépésével bevezetésre került a bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelynek a magyar jogban nincsenek történeti előzmény...

5%
21.02 € 19.97 €
Juhász László: A magyar magáncsőd kézikönyve
könyv A magyar magáncsőd kézikönyve

HVG-Orac Kft., 2017

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. ...

5%
18.77 € 17.84 €
Juhász László: A magyar magáncsőd kézikönyve
antikvár A magyar magáncsőd kézikönyve

HVG-Orac Kft., 2017

Weöres Antikvárium

hibátlan, olvasatlan példány

2015. szeptember 1-jén lépett hatályba a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény (rövidítve: Are. ...

14.78 €
Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv A Munka Törvénykönyvének magyarázata

HVG-Orac Kft., 2016

2012-ben néhány hónap alatt igazi jogi bestsellerré vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészí...

15%
28.15 € 23.93 €
Éliás Eszter; Gyengéné Nagy Márta; Jeles Judit; Kiss Károly; Dr. Kőrös András; Krémer András: A bírósági közvetítésről - mindenkinek
könyv A bírósági közvetítésről - mindenkinek

HVG-Orac Kft., 2016

Vajon ki ne szeretné, ha házastársával, üzleti partnerével vagy éppen szomszédjával felmerült vitája békésen rendeződnék? Hiszen a jövőbe...

5%
15.33 € 14.57 €
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
könyv A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2016

Az új önkormányzati törvény (Mötv.), valamint az annak kereteit kitöltő egyéb törvények jelentősen átalakítják a helyi önkormányzáshoz va...

5%
25.03 € 23.78 €
Juhász László: A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.
könyv A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II.

HVG-Orac Kft., 2016

A gyakorlati szakemberek által kedvelt kézikönyv előző, 2014. őszi ötödik kiadása óta a Cstv.-t érintő jelentős mértékű módosítás ugyan n...

Előjegyezhető
Tóth András: Versenyjog és határterületei
könyv Versenyjog és határterületei

HVG-Orac Kft., 2016

Jelen kötet a versenyjog szerteágazó jogági kapcsolatait kívánja bemutatni a versenyjoggal ismerkedő olyan olvasók számára, akik már talá...

Előjegyezhető
Czine Ágnes (Szerk.): Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások
könyv Az új Btk. és a kapcsolódó jogforrások, bírósági iránymutatások

HVG-Orac Kft., 2016

A Büntető Törvénykönyv hatálybalépésével kezdődő új jogállapot áttekintéséhez nyújt segítséget ez a forrásgyűjtemény. Arra szolgál, hogy ...

15%
21.87 € 18.59 €
Csőke Andrea (szerk.): A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
könyv A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások

HVG-Orac Kft., 2016

Az Európai Unióba való belépés óta része a magyar jognak a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelet...

Előjegyezhető
Cser-Palkovics Tamás; Márton Gizella; Mészáros Áron; Patay Gábor; Patay Géza; Smaraglay Gábor: A közbeszerzés joga
könyv A közbeszerzés joga

HVG-Orac Kft., 2016

Az új közbeszerzési törvény megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaiva...

5%
62.56 € 59.44 €
Tóth András: Versenyjog és határterületei
antikvár Versenyjog és határterületei

HVG-Orac Kft., 2016

Oskola Antikvárium

jó állapotú antikvár könyv

Jelen kötet a versenyjog szerteágazó jogági kapcsolatait kívánja bemutatni a versenyjoggal ismerkedő olyan olvasók számára, akik már talá...

9.82 €
Fuglinszky Ádám: Kártérítési jog
könyv Kártérítési jog

HVG-Orac Kft., 2015

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, tö...

Előjegyezhető
dr. Filó Erika; Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem
könyv Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem

HVG-Orac Kft., 2015

A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. Ez a kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatá...

Előjegyezhető
Sárközy Tamás: Magyar sportjog
könyv Magyar sportjog

HVG-Orac Kft., 2015

A magyar sportjogban 2010 óta igen jelentős változások történtek. Átalakult a sportirányítás rendszere, szigorúbb szabályok születtek az ...

10%
18.77 € 16.90 €
Osztovits András (szerk.): Eu-jog
könyv Eu-jog

HVG-Orac Kft., 2015

Az Európai Unió jogrendszerének szervezett oktatása Magyarországon az egyetemi jogászképzés keretei között másfél évtizedes múltra tekint...

5%
13.77 € 13.09 €
Az Alkotmányjogi panasz kézikönyve
könyv Az Alkotmányjogi panasz kézikönyve

HVG-Orac Kft., 2015

Jelen kötet ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a 2012-ben az alapjogvédelem egyik legfontosabb hazai eszközévé vált jogintézmény valóban betö...

5%
15.64 € 14.86 €
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
könyv Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal

HVG-Orac Kft., 2015

A gyűjtemény teljeskörűen tartalmazza a jelenleg hatályos 231 polgári jogi tárgyú iránymutatást, melyek végleges katalógusa a kétlépcsős ...

5%
25.03 € 23.78 €
Bárdos Péter dr.: Bevezetés a kereskedelmi jogba
könyv Bevezetés a kereskedelmi jogba

HVG-Orac Kft., 2015

Mi a kereskedelmi jog? Nos a választ illető szakmai konszenzusról aligha beszélhetünk. Ez persze nem csupán a magyar jogéletre jellemző, ...

5%
15.02 € 14.27 €
Társasági és cégjogi iratmintintatár
könyv Társasági és cégjogi iratmintintatár

HVG-Orac Kft., 2015

A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul ...

Előjegyezhető
Dr. Belovics Ervin; dr. Tóth Mihály: Büntető eljárásjog
antikvár Büntető eljárásjog

HVG-Orac Kft., 2015

Németvölgyi Antikvárium

közepes állapotú antikvár könyv

A nagy sikerű Büntető eljárásjog könyv előző kiadásának megjelenése óta két év telt el. Ez idő alatt a Be. több alkalommal is módosult, í...

6.54 €
Sáriné Simkó Ágnes (szerk.): Üzleti jog
könyv Üzleti jog

HVG-Orac Kft., 2014

A gyakorló gazdasági szakemberek jelentős része anélkül köt szerződéseket, dolgozik gazdasági társaságban vagy lép üzleti kapcsolatba gaz...

15%
15.64 € 13.30 €
Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Második, hatályosított utánnyomás
könyv Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Második, hatályosított utánnyomás

HVG-Orac Kft., 2014

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez ak...

5%
21.87 € 20.78 €
Szerződések tára
könyv Szerződések tára

HVG-Orac Kft., 2014

Ez az új Polgári Törvénykönyv alapján összeállított, több mint 120 szerződésmintát felvonultató kötet 2014. március 15. után iránytű lehe...

5%
28.15 € 26.75 €
Dr. Sárközy Tamás (Szerk.): Gazdasági társaságok - Cégtörvény
könyv Gazdasági társaságok - Cégtörvény

HVG-Orac Kft., 2014

A Gazdasági társaságok Cégtörvény című kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy összefüggéseiben, elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyako...

10%
25.03 € 22.53 €
Bisztriczki László; Kántás Péter: A szabálysértési törvény magyarázata
könyv A szabálysértési törvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2014

2012. április 15-én egy új, a jogalkotó célja szerint szigorúbb szankcionálási lehetőségeket tartalmazó, ugyanakkor gyorsabb eljárást biz...

5%
21.59 € 20.52 €
Kiss Gábor; Sándor István: A szerződések érvénytelensége
könyv A szerződések érvénytelensége

HVG-Orac Kft., 2014

A szerződések érvénytelenségét bemutató kézikönyv az új Ptk. egészét áttekinti: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban,...

5%
21.90 € 20.81 €
Kozma Anna; Lőrincz György; Pál Lajos; Pethő Róbert: A Munka Törvénykönyvének magyarázata
könyv A Munka Törvénykönyvének magyarázata

HVG-Orac Kft., 2014

2012-ben néhány hónap alatt igazi jogi bestsellerré vált Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata című kötet, melyet az új Mt.-t előkészí...

Előjegyezhető
Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez
könyv Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez

HVG-Orac Kft., 2014

Mintegy 18 év telt el azóta, hogy a Gazdasági Versenyhivatal munkatársainak közreműködésével megjelent a tisztességtelen piaci magatartás...

5%
12.52 € 11.90 €
Az új Ptk. magyarázata I-VI.
könyv Az új Ptk. magyarázata I-VI.

HVG-Orac Kft., 2014

A második kiadás már tartalmazza az új Ptk. törvények és az Alkotmánybíróság által végrehajtott módosításait. Ismerteti az átmeneti rende...

15%
78.20 € 66.47 €
B. Szabó Gábro, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István: A bizalmi vagyonkezelés
könyv A bizalmi vagyonkezelés

HVG-Orac Kft., 2014

A Polgári Törvénykönyv a megbízási típusú szerződések között külön fejezetben rendelkezik a bizalmi vagyonkezelés eddig szabályozatlan és...

15%
21.90 € 18.62 €
A védjegytörvény magyarázata
könyv A védjegytörvény magyarázata

HVG-Orac Kft., 2014

A védjegytörvény magyarázata hosszú évtizedek óta az első olyan mű, amely a teljesség igényével ismerteti a védjegy hazai jogi szabályozá...

5%
28.15 € 26.75 €
Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Bővített, átdolgozott utánnyomás
könyv Ptk. Fordítókulcs Oda-vissza - Bővített, átdolgozott utánnyomás

HVG-Orac Kft., 2014

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez ak...

21.87 €
Polgári jog-  Az új Ptk. magyarázata II/VI. - A jogi személy
könyv Polgári jog- Az új Ptk. magyarázata II/VI. - A jogi személy

HVG-Orac Kft., 2014

Egy hiánypótló új rész a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt k...

5%
25.03 € 23.78 €
Sándor István; Dr. Szűcs Brigitta: Az ügyvédi felelősség és biztosítása
könyv Az ügyvédi felelősség és biztosítása

HVG-Orac Kft., 2014

Az ügyvédi tevékenység az 1990-es évek kezdetétől jelentős változáson ment keresztül. A korábbi, klasszikusnak nevezett ügycsoportok mell...

5%
15.64 € 14.86 €
Polgári jog V/VI. - Kötelmi jog - Első és Második Rész
könyv Polgári jog V/VI. - Kötelmi jog - Első és Második Rész

HVG-Orac Kft., 2014

A kommentár két kötetben ismerteti az új Polgári Törvénykönyv kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képvisel...

Előjegyezhető